Fordeler og ulemper med et lån uten sikkerhet

House Made From Stack Of Coins And Banknote Roof

Alt etter hvilket formål man trenger å låne penger til, så varierer det om et lån kommer med eller uten sikkerhet. Det er for eksempel svært vanlig at man må stille med sikkerhet dersom man skal søke om lån til bolig, mens ved et lån til forbruk så er sikkerhet sjeldent nødvendig. For mange vil dette gjøre at slike lån er svært fordelaktige, mens det for andre igjen ikke vil være like gunstig. Som med det meste annet her i livet så er et lån uten sikkerhet også med både fordeler og ulemper.

Disse fordelene har et lån uten sikkerhet

Men for å begynne med det positive, så kan man si at det er flere fordeler med et lån uten sikkerhet enn hva det er ulemper. For det første så er det jo et lån uten sikkerhet, som alene er en viktig fordel. Dette betyr at du ikke må eie egen bolig, ha egenkapital eller annen form for sikkerhet for å søke om lånet. På denne måten så kan de fleste søke om et forbrukslån, rett og slett fordi det ikke er noen strenge eller innviklede krav når det kommer til sikkerhet og lignende.

Dette er selvfølgelig den største fordelen med et lån uten sikkerhet. Ettersom du heller ikke trenger oppsparte midler for å ta opp et slikt lån, så er også dette en stor mulighet for mange. Andre fordeler med lån uten sikkerhet er at det tar svært kort tid før du får pengene inn på konto, samtidig som du får svar på søknaden umiddelbart. Dette fordi banken automatisk behandler søknaden, slik at du slipper den ventetiden som man ellers ville hatt med en manuell søknadsbehandler.

Ikke minst så kan man låne ganske så mye penger gjennom et lån uten sikkerhet. Norske banker tilbyr summer på inntil 500 000 kroner, noe som slettes ikke er ille. Og glem heller ikke at man kan bruke pengene på akkurat hva en vil, og det finnes ingen restriksjoner her. Fest eller moro, eller langt alvorlige ting. Det er opp til deg!

Men det er også noen ulemper

Selv om vi så langt har vært veldig positive til lån uten sikkerhet, så er det slettes ikke alltid bare fryd og gammen. For det faktum at du ikke stiller med sikkerhet til lånet betyr også at du får dårligere betingelser, først og fremst når det kommer til renten. Der banken kan selge boligen din dersom du ikke betaler for deg, så har de ingen mulighet til å gjøre det samme ved et forbrukslån. Den manglende sikkerheten gjør at banken tar en langt større risiko når de tilbyr slike lån, og dette blir en ulempe for deg som kunde.

For ettersom banken skal ha godt betalt for denne risikoen, så stiger renten svært mye i forhold til et lån som har sikkerhet. Typisk rente for norske forbrukslån ligger på rundt 15-16 prosent, noe som er meget mye dersom man sammenligner med et typisk boliglån på rundt 3 prosent. Hovedforskjellen her er altså at man ikke har stilt med sikkerhet, og derfor tar banken seg bedre betalt. Mange mener at dette absolutt er verdt hver krone, og anser det derfor ikke som en ulempe, men for mange er det høye rentenivået en såpass stor ulempe at man ikke søker om lån uten sikkerhet.

Utover dette så er det ingen spesielle ulemper med å søke om et lån uten sikkerhet. Selv om det er banken som innehar risikoen, så må du naturligvis holde betalingsavtalen. Det kan føre til inkasso og betalingsanmerkninger dersom du ikke gjør det, noe som vil hindre deg fra å få lån og finanstjenester i fremtiden.

Kilder:

http://www.xn--lnutensikkerhetguide-wzb.no/hva-er-et-lan-uten-sikkerhet/

http://www.kunnskapsparken.no/lan-uten-sikkerhet-fordeler-ulemper/